Thursday, 26 November 2020

Nieuwsbrief 26 november 2020/ Newsletter 26 november 2020 Deutsch / English

BLACK FRIDAY/CYBER MONDAY AANBIEDINGEN

 

Hallo allemaal,

 

Komend weekend staat in het teken van interessante aanbiedingen in het kader van Black Friday en Cyber Monday.

De aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 27 november 0:00 uur (middernacht dus, tussen donderdag en vrijdag) tot en met maandag 30 november 23:59 uur. 

Het betreft allemaal artikelen met beperkte voorraad, dus op=op, wie het eerst komt het eerst maalt.

Hoe werkt het?

Kijk op de speciale Black Friday/Cyber Monday pagina voor de aanbiedingen. Op donderdag 26 november rond 23:00 uur wordt de pagina met aanbiedingen geactiveerd!

Als je van een aanbieding gebruik wilt maken, stop dan het “artikel” dat de aanbieding beschrijft in je winkelwagentje, ga naar de betreffende produkten (er staat onder elke aanbieding een link of meerdere links naar de produkten) en kies daar de produkten uit die je wilt hebben. Ik zal dan handmatig de prijzen aanpassen.

Op deze manier hoef ik niet op drie websites alle prijzen aan te passen en later weer terug aan te passen. Wacht dus echt met betalen totdat je van mij een mail hebt ontvangen met het juiste bedrag en de juiste verzendkosten.

 

Kun je bij alle aanbiedingen niets van je gading vinden, maar zou je wel wat willen bestellen dat niet in de aanbieding is? Doe dat gerust, als je aan een minimumbedrag van 25 euro komt dan neem ik bij briefpost de verzendkosten voor mijn rekening, bij pakketpost neem ik de helft van de kosten voor mijn rekening. (binnen Nederland). Voor klanten buiten Nederland breng ik de helft van de verzendkosten in rekening.

Schrijf dan wel bij Opmerkingen: Black Friday, anders gaat het niet goed.

 

Komende maandag wordt er een nieuwe buitendeur (met dubbel glas en goed slot) in mijn kantoor geplaatst, dus het is mogelijk dat bestellingen die zondag en maandag binnen komen pas dinsdag worden afgehandeld. Bij voorbaat excuses, maar als ze hier aan het werk zijn en alles open is dan zit ik liever niet in de weg en in de kou.

 

Groetjes,

Jetske Masmeijer

DEUTSCH:

BLACK FRIDAY/CYBER MONDAY ANGEBOTE

 

Hallo liebe Kunden,

Dieses Wochenende wird von interessanten Angeboten im Kontext von Black Friday und Cyber ​​Monday dominiert. Die Angebote gelten von Freitag, 27. November, 0:00 Uhr (Mitternacht, zwischen Donnerstag und Freitag) bis Montag, 30. November, 23:59 Uhr.

Dies sind alles Artikel mit begrenztem Lagerbestand, also weg = weg, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Wie funktioniert es?

Die Angebote finden Sie auf der speziellen Black Friday / Cyber ​​Monday-Seite. Die Angebotsseite wird am Donnerstag, den 26. November gegen 23 Uhr aktiviert.

Wenn Sie ein Angebot nutzen möchten, legen Sie den „Artikel“, der das Angebot beschreibt, in Ihren Warenkorb, gehen Sie zu den entsprechenden Produkten (es gibt einen Link oder mehrere Links zu den Produkten unter jedem Angebot) und wählen Sie die Produkte die Sie haben möchten aus. Ich werde dann die Preise manuell anpassen. Auf diese Weise muss ich nicht alle Preise auf drei Websites anpassen und später erneut anpassen. Warten Sie also wirklich, bevor Sie bezahlen, bis Sie eine E-Mail mit dem richtigen Betrag und den richtigen Versandkosten von mir erhalten haben.

Können Sie mit allen Angeboten nichts finden, was Ihnen gefällt, aber möchten Sie etwas bestellen, das nicht angeboten wird? Wenn Sie einen Mindestbetrag von 25 Euro erreichen, übernehme ich die hälfte der Versandkosten für Briefpost, für Paketpost 25% der Kosten.

Dann schreibe unter Kommentare: Schwarzer Freitag, sonst geht es nicht gut.

Am kommenden Montag wird eine neue Außentür (mit Doppelverglasung und gutem Schloss) in meinem Büro platziert, sodass Bestellungen, die am Sonntag und Montag eintreffen, möglicherweise erst am Dienstag bearbeitet werden. Entschuldigung im Voraus, aber wenn sie hier arbeiten und alles offen ist, bin ich lieber nicht im Weg und in der Kälte.

 

Liebe Grüße,

Jetske Masmeijer

ENGLISH:

BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY OFFERS

Hello everyone,

This weekend will be dominated by interesting offers in the context of Black Friday and Cyber ​​Monday. The offers are valid from Friday 27 November 0:00 am (midnight, between Thursday and Friday) until Monday 30 November 11:59 pm. These are all items with limited stock, so gone = gone, first come first served.

How does it work?

Check out the special Black Friday / Cyber ​​Monday page for the offers. The offers page will be activated on Thursday 26 November around 11 p.m. If you want to take advantage of an offer, put the "article" that describes the offer in your shopping cart, go to the relevant products (there is a link or several links to the products under each offer) and choose the products that you want to have. I will then manually adjust the prices. In this way I do not have to adjust all prices on three websites and adjust them again later. So really wait to pay until you have received an email from me with the correct amount and the correct shipping costs.

If you can't find anything you like with all the offers, but would like to order something that is not on offer? Feel free to do that, if you come to a minimum amount of 25 euros, I will bear half the shipping costs for letter post, for parcel post I will pay 25% of the costs. Then write at Comments: Black Friday, otherwise it will not go well.

Next Monday, a new exterior door (with double glazing and good lock) will be placed in my office, so it is possible that orders that arrive on Sunday and Monday will not be processed until Tuesday. Apologies in advance, but when they are working here and everything is open, I prefer not to be in the way and in the cold.

Greetings,

Jetske Masmeijer


No comments: