Technieken/Techniques

Positioneren met een stempellineaal
Using a stamppositioner


Leg een stukje transparante sheet in de hoek van de stempellineaal. Druk daarop je stempel af, en zorg er daarbij voor dat het blok waar de stempel op zit precies in de hoek gelegd wordt. Als je met unmounted stempels werkt, haal het stempel dan NIET van het blok af!
Put a piece of transparent sheet in the corner of the stamppositioner. Stamp your image on the sheet, and make sure to put the block with the stamp exactly in the corner. If you work with unmountes stamps, DON'T take the stamp from the block!


Voor dit projekt heb ik alle stempels eerst op sheet afgedrukt, sommige meerdere keren, zodat ik het hele landschap in elkaar kon passen. Ik heb hiervoor dus wel meerdere acrylblokken gebruikt, zodat de stempels precies op hun plek konden blijven zitten. Heb je die mogelijkheid niet, dan moet je, als je op je werkstuk gaat stempelen, voor elk stempel een nieuwe sheet maken en dan de definitieve afdruk(ken). Zodra je het stempel van het blok haalt is het niet meer mogelijk om 'm op exact dezelfde plaats terug te zetten, en dan kun je niet meer met je oude sheet positioneren.

For this project I have stamped all images on sheet first, some several times, so I could piece together the complete landscape. I have used several aclyllic blocks, so the stamps could stay exactly on the right spot. If you don't have that many blocks, then you have to make a new sheet for each stamp when you start stamping on your surface, and immediately make the definitive print(s). As soon as you take the stamp from the block it is no longer possible to put it back on exactly the same spot, and therefore you can no longer position with the old sheet.


Hier is de eerste afdruk al gemaakt, en wordt de plaats voor de volgende afdruk bepaald. Je legt daarvoor de bestempelde sheet precies op de juiste plaats neer. Leg nu de stempellineaal precies om de hoek van de sheet (dezelfde hoek die bij het afdrukken in de hoek van de stempellineaal lag), haal de sheet weg en druk je stempel af (blok exact in de hoek van de lineaal leggen!)

Here the first print has been made, and the place for the next print will be determined. Put the stamped sheet on the right spot. Now position your stamppositioner exactly around the corner of the sheet (same corner that was in the corner of the stamppositioner when you stamped your sheet), take away the sheet and stamp your image (put the block exactly in the corner of the stamppositoner!)|Zo heb ik een hele rij hekjes aan elkaar gestempeld.
This way I stamped a row of fences on end.


Soms is het handiger om een andere hoek te gebruiken, omdat je anders je stempellineaal niet op de ondergrond kunt leggen.
Sometimes it's better to use another corner, because otherwise you can't put your stamppositioner onto your surface.


Hier is het landschap helemaal af.
Here the landscape is finished.


De vogels zijn pas na het inkleuren gestempeld.
The birds were stampes after everything was coloured.

TIP: als je niet-permanente inkt gebruikt dan kun je de sheet na gebruik weer schoonmaken. Pas wel op dat je de afdruk niet aanraakt, dat gaat vlekken!
TIP: if you use non-permanent ink you can clean the sheet afterwards. Take care not to touch the print, it will smear!

No comments: